شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سنگ صبور من خيالت راحت. قول داده ام هر شب فانوس يادت را در کوچه هاي تنگ و تاريک دلم روشن کنم. بهار آمده است و من هنوز در ميان کوچه هاي خاطره پرسه ميزنم . خيالت راحت هنوز هم به چشمک هيچ ستاره اي جواب نمي دهم .
آفرين به شما..
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنون . اونوخت به چه علت؟ :)
{a h=gavooni}محمد جواد س{/a} به خاطر وفاداري شما:)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} آوووو . متشکرم B-)
{a h=gavooni}محمد جواد س{/a} درست نتيجه گرفتم؟:)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} اي نگارستان خيال اسبق خيال کرديد ميتونيد از من حرف بکشيد ديييييB-)
{a h=gavooni}محمد جواد س{/a} :Dاحتياج نيست حرف بکشم جناب.. .
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} اع اينجورياست؟ دييييي
Miss fatima
خعلي زيبا=)
{a h=zigzag13}Miss fatima{/a} خعيلي ممنون :-D
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top